dissabte, 21 / juliol / 2018
  

  

    

       

       

  


Software de Comptabilitat

Programa de comptabilitat general
Comptabilitat general, IVA, potents carteres de cobraments i pagaments, còmoda entrada d'assentaments, balanç i nombroses eines de control i execució que composen una solució ferma i àgil.


•Multiempresa
Permet gestionar varies empreses i realitzar consolidacions en balanços i comptes d'explotació de varies empreses, encara que aquestes tinguin definits plans contables diferents.

•Multiexercici
Pot treballar en un exercici sense haver realitzat el tancament de l'anterior, mostrant saldos en linia.

•Transparent, flexible:
Procés de tancament d'exercici de fàcil realització.
El tancament de l'exercici pot ser retrocedit només seleccionant una opció.

•Entrada d'assentaments optimitzada

Edició d'assentaments directa, amb control d'assentament desquadrat.
Utilitats de comprovació i renumeració d'assentaments.
Fins a 99 formats de balanços de situació i compte d'explotació parametritzables per l'usuari, permeten incloure fórmules per operar amb les comptes contables de qualsevol nivell.

•Gestió de dades optimizada
La versió 8, incorpora les tecnologies d'accés a dades que permeten aprofitar els recursos del servidor SQL Server.  


 Més informació
  CANCELAR   Envia
  
Copyright 2016 SendaWin