Gestió i automatització de processos tèxtils de tint

El nou sistema Goya 3 es sustenta sobre un esquema distribuit i colaboratiu de manera que cada part o subconjunt es autònom en el seu funcionament.
Aquesta disposició i el fet d’utilizar components estàndar del mercado, faciliten el manteniment i l’evolució dels programadors.

  • Pantalla tàctil
  • Subconjunt analògic que conté els elements de control de les vàlvules proporcionals (vapor i refredament) i de les termo sondas Pt100.
  • Subconjunt digital que conté els elements de control dels sensors i vàlvules de pas (omplenat i buidat).
  • Programador que controla la màquina de tintura a través dels subconjunts analògic i digital, visualitza l’estat a la pantalla tàctil, rep instruccions i visualitza l’estat a la pantalla tàctil i està connectat a l’ordinador central del sistema del que rep els programes de tintura. Els programadors son microordinadors amb el sistema operatiu Windows o Android.
  • Ordinador central que manté la base de dades de programes de tintura i l’històric.
  • Monitorització del sistema.
  • Programes residents en el programador.
  • Modificació manual del programa mentre s’executa
  • Facilitat de manteniment operatiu
  • Extensió de la informació