SARI és una solució tecnològica del mercat capaç d’automatitzar els processos de gestió de qualsevol empresa, d’una manera ràpida i senzilla.

SARI gestiona una connectivitat de dades integral que permet a les empreses intercanviar els diferents documents electrònics d’una manera ràpida, eficaç i segura. SARI permet a les organitzacions:

  • Simplificar i automatitzar la interoperabilitat per reduir els costos i errors
  • Adquirir els coneixements fonamentals sobre els processos de negoci i el rendiment
  • Protecció dels procesos als impactes de canvi
  • Promoure l’agilitat i capacitat de gestió
  • Ajuda a l’eliminació de la redundància
  • Automatitzar les seves interaccions amb els socis de negoci