Els beneficis de la implantació dels programes de gestió ERP son:

  • Temps
  • Rapidesa i eficacia a la presa de decisions
  • Control total de l’empresa
  • Major eficacia de respuesta als clientes i proveïdors
  • Servei de qualitat
  • Major eficacia dels processos de gestió
  • Major productivitat
  • Major competitivitat